Lisa Bar
Detal barske stolice
Lisa Bar
Šira: 2010
tapos namestaj logo