TRANSPORT

 

“Tapos-transport doo”  je sestrinska kompanija zajedničkog preduzeća “Tapos “.

Kompanija Tapos-Transport doo je osnovana 2008. godine u Srbiji.

Potreba za pružanjem vrhunskog nivoa transportnih usluga klijentima, uticalo je na dislociranje preduzeća u Sloveniju, kao zemljuu kojoj se nalazi poslovna baza.

Osnovna delatnost kompanije Tapos-transport doo je prevozvlastitih dobara, kao i usluge transporta za treća lica.

Najsavremeniji kamioni kao što su tegljači sa hladnjačom, kamioni sa ceradom, kamioni sa tandem prikolicom od 120 m3 (Jumbo) opremljenisu GPS uređajima u cilju praćenja dinamike saobraćaja i funkcionisanjarashladnih sistema u hladnjačama.

Iskustvo starijeg i agilnost mlađeg kadra uz moto: korisnost, tačnost, profesionalnost i informisani klijenti su parametri našeg uspeha!

Usluge prevoza vrše se na svim putnim pravcima u okviru Evropske unije i država bivše Jugoslavije.

Uvek smo otvoreni i zainteresovani za nove izazove!