DRVENA GRAĐA

Brent

Koristimo jednu od najmodernijih tehnologija obrade drveta na strugu. Naš Brent ima kapacitet od 50 m3, što prevazilazi naše potrebe, pa smo u poziciji da ponudimo sečene elemente i građu.

Drveni Elementi

Zahvaljujuci velikim kapacitetima mlevenja i sušenja drveta, u poziciji smo da ponudimo sečenje elemenata i građe.